Solat Tetapi Mencuri

Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia mengadu kepda Nabi tentang solat tetapi suka mencuri.
"sesungguhnya ada seorang yang bersembahyang pada waktu malam, apabila waktu pagi dia mencuri". Baginda menjawab yang bermaksud: "sesungguhnya apa yang dibaca ( dalam solat ) itu akan mencegahnya".(Ahmad bin Hanbal, Musnad al-imam Ahmad bin Hanbal, jil. 2

Comments
0 Comments